Kategoriler
Son Yazılar
Kadir Uludag    15/11/2012 19:18    Fizyolojik Psikoloji

1-)Baskılayıcı sinapslar etkinse aksonun ateşleme hızı nasıldır?

hız sıfıra yakın olacaktır.

2-)Nöral entegrasyon nedir?

Belli bir nöron üzerindeki uyarıcı ve baskılayıcı sinapsların etkileşimine denir. Entegrasyon iki ya da daha fazla işlevin birleşmesidir.

3-)Ateşleme nasıl olur?

Depolarize edici EPSP`ler üretilir. Aksonun sonunda yerleşmiş olan dendritlerden akson boyunca akson tepeciğine doğru taşınır. Eğer kutuplaşma kaybolur akson bu bölgeye ulaştığında halen yeterince güçlü ise ateşleme olur.

IPSP`ler EPSP`lere zıt etki gösterir.

4-)Postsinaptik reseptörlerin işlevi nedir?

sinaptik aralıkda bir nörotransmitter olup olmadığını araştırır ve uyarıcı ya da baskılayıcı sinaptik potansiyeli başlatır.

Ancak postsinaptik membran sadece nörotransmitterlere yanıt oluşturan reseptörlerin olduğu yer değildir. Otoreseptörler de bulunur.

5-)Otoreseptörler ne işe yarar?

Otoreseptörler metabotropiktirler, metabolizma geliştirici bu süreçler üzerindeki etkisi G proteinleri ve ikincil messenger sayesinde yerine getirilir. Bir çok durumda etkisi baskılayıcıdır. Birçok araştırmacı otoreseptörlerin salınan nörotransmitter miktarını kontrol eden düzenleyici sistemin bir parçası olduğuna inanırlar. Çok salınım olduğunda inhibasyon gerçekleşir yeterince salınım yoksa üretim artar.

 

6-)Kaç tip sinaps vardır?

3 tip sinaps:

akso aksonik(nöral entegrasyon yapmaz)

akso somatik

akso dendritik

7-)Aksoaksonik sinapsların görevi nedir? 

nörotransmiter salınımını artırırsa presinaptik yatkınlık,

nörotransmiter salınımını azaltırsa presinaptik inhibasyon

8-)Nöromodülatörlerle nörotransmitterlerin farkı nelerdir?

Nöromodülatörler çok daha uzağa yayılabilirler. Hücre dışı sıvıda bulunmazlar. Nörotransmitterler böyle değildir.

9-)Nöromodülatörlerin görevleri nelerdir?

ağrıya duyarlılık, ihtiyatlı olma, korku gibi davranışsal durumlar.

10-)Nöromodülatörlerin kimyasal yapısı nasıldır?

peptid bağları denilen kimyasal bağlarla birbirine bağlı amino asit zincirlerinden oluşan peptit yapısındadır.

 

11-)Endokrin bez nedir?

Kan dolaşımı içine veya kapiller damar etrafındaki hücre ışındaki sıvıya sekresyonlarını gönderen bezler.

12-)Hedef hücre nedir?

Belirli bir hormon için reseptörleri olan ve bu hormon tarafından etkilenen hücre tipidir.

13-)Enzimin etkisizleşmesi nasıl olur?

Nörotransmitter yıkan bir enzim tarafından yerine getirilir. Örneğin asetilkolini sonlandıran enzim asetilkolinesterazdır.

Asetilkolini asetil ve koline parçalar ve bu maddeler postsinaptik reseptörleri aktive edemezler.

ACh için AChE çok enerjik bir yıkıcıdır. 5000`den fazla ACh yıkabilir.

14-)Postsinaptik potansiyel hangi yöntemlerle sonlandırılır?

geri alım ve enzimin etkisizleşmesiyle.

15-)Hücrede geri alım nasıl olur?

Bir aksiyon potansiyeli terminal butona ulaştığında sinaptik aralığa az miktarda nörotransmitter salınır ve sonra postsinaptik reseptörler kısa bir süre nörotransmittere maruz kalınca geri alınır.

Yorumlar
Ara
Loading
Facebook'ta Biz
E-posta Aboneliği
Son eklenenler e-postanıza gelsin ilk okuyan siz olun!
E-posta adresiniz... :

Popüler Yazılar